Skråning med udsigt over havet

Huset ligger halvvejs på en meget skrånende udsigtsgrund op til bøgeskov. Grunden skulle indrettes til større tilgængelighed og flere oplevelser. Samtidig skulle vedligeholdelsen sættes i system.

Der er tegnet stier med ringe fald. Stien mellem parkering og hytten skråner kun lidt så den er egnet til gangbesværede.  Grunden er opdelt i områder med forskelligt plejeniveau: bunddækkende stauder, fine buske, hæk og purre, lave og høje buske, surbundsbed, træer, vandpartier, slået græs, vildt græs m.m.

Med indretningsplanen fulgte en plejebeskrivelse.

Havenatur: Skråning med udsigt over havet