Mest til leg

En familie med børn i alle aldre ønskede en supernem have med flere legemuligheder.

En grøn tunnel af pilegrene over en lille dal giver tilgang til legearealet til de større børn. Her er en gynge, et legehus og en bunke sand samt en række små haver. Området bliver afskærmet af et jorddige (overskudsjord og jord fra dalen) med en fritvoksende hæk af tørketålende buske. På hjørnet plantes en lund af små træer og større buske med blomster, bær og høstfarver. Senere kan træerne i lunden opstammes og underplantes med skyggetålende stauder. Tæt ved huset laves et krydderurtebed og en sandkasse til de små.

Havenatur: Mest til leg